Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán

0989 237 236

Phương thức thanh toán

HÌNH THỨC THANH TOÁN:

- Khách hàng có thể thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản cá nhân hoặc tài khoản của công ty.

0501000019773
Cty TNHH May Nhật Tuấn
Vietcombank
chi nhánh bắc sài gòn