0989 237 236 - 0982 09 07 02

Phương thức thanh toán

HÌNH THỨC THANH TOÁN:

- Khách hàng có thể thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản cá nhân hoặc tài khoản của công ty.

0501000019773
Cty TNHH May Nhật Tuấn
Vietcombank
chi nhánh bắc sài gòn

 

Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán